Informatie en aanmelden
 
 
 
 
Vioolles
Altvioolles
 
 
Ja
 
 

CONTACT/LOCATIE


De vioollessen worden op dinsdag en/of donderdag gegeven.


Tessa Kruisinga

Dorpsstraat 9

3267AE Goudswaard

Telefoonnummer: 0652334247

e-mailadres: info@vioolplezierhw.nl

TARIEVEN SEIZOEN 2021/2022


20 minuten privéles € 14,- per les

30 minuten privéles € 18,50 per les

45 minuten privéles € 28,- per les

60 minuten privéles € 37,- per les


Rekenvoorbeeld:

37 lessen per seizoen

37 x € 18,50 = € 684,50 / 10 termijnen (september t/m juni) = € 68,45 per maand.

ALGEMENE VOORWAARDEN


* Een cursusjaar loopt altijd gelijk met een schooljaar.


* Tussentijds aanmelden behoort tot de mogelijkheden.


* In de schoolvakanties wordt er geen vioolles gegeven.


* U ontvangt een e-mail van de docent met de lesdata per schooljaar.


* Het tarief is berekend op basis van 37 lessen in het schooljaar 2022/2023.


* Er wordt gefactureerd in 10 termijnen.  

 

* Wanneer een leerling, om wat voor reden dan ook, de afgesproken les afzegt, kan er geen restitutie worden verleend. De gemiste les kan niet worden ingehaald.


* Ziekte van de docent heeft tot gevolg dat de les vervalt. Bij langdurige ziekte van de docent zal deze trachten voor vervanging te zorgen. Indien wegens ziekte van de docent meer dan 4 lessen in een cursusjaar uitvallen, zal creditering over de meer dan 4 niet gegeven lessen plaatsvinden na afloop van het cursusjaar.

 

* De basisprijzen gelden voor leerlingen tot en met 20 jaar, zij zijn vrijgesteld van de BTW plicht, boven die leeftijd moeten zij 21% BTW betalen.

 

* Er wordt een opzegtermijn van één maand gehanteerd.